Léčiva

Léčivé látky jsou látky určené k tomu, aby byly součástí léčivého přípravku; způsobují jeho účinek. Tento účinek je zpravidla farmakologický, imunologický nebo spočívá v ovlivnění metabolismu. Tyto látky mohou být původu lidského (např. lidská krev a její složky), živočišného, rostlinného nebo chemického. Léčivými látkami jsou nejčastěji čisté chemické substance s přesně definovanou strukturou.

Léčivé přípravky se rozdělují na:

A) hromadně vyráběné léčivé přípravky - vyráběné průmyslově ve velkých množstvích, pod zvláštním názvem a ve zvláštním obalu
B) individuálně připravované léčivé přípravky - připravované v lékárnách na základě lékařského předpisu