Licenční podmínky

1. Studijní materiály na těchto stránkách jsou poskytovány bez záruky na úplnost či správnost. Případnou škodu nelze po autorovi vymáhat jakoukoliv právní či jinou formou.

2. Texty lze používat pouze k nekomerčním účelům.

3. Texty na těchto stránkách se nesmí volně šířit, bez svolení autora.

4. Texty lze použít pouze k soukromým účelům.