Česko-latinský slovník

B

 • barvivo krevní červené - hemoglobin
 • bérec - crus
 • bílkovina krevní - protrombin
 • bok - latus
 • bolest - dolor
 • brada - mentum
 • bradavka - mamma, papilla
 • branka - hilus
 • bránice - diaphragma
 • břicho - abdomen
 • bubínková dutina - cavum tympani
 • buňka - cellula
 • buňky pohlavní zárodečné - gamety

C

 • céva - vas
 • céva odvodná - vas efferens
 • céva přívodná - vas afferens
 • cirkulace - cirkulatio
 • citlivý - senzitivní
 • cukr hroznový - glukosa
 • cukry - sacharidy

Č

 • část - pars
 • čelist horní - maxilla
 • čelist dolní - mandibulla
 • česlo - kardie
 • čéška - patella
 • červovitý přívěšek - appendix vermiformis
 • čidlo - receptor
 • čočka oční - lens crystallina
 • článek - phalanx
 • články prstů - phalanges
 • člověk - homo

D

 • dáseň - gingiva
 • dávka - dosis
 • dechoměr - spirometr
 • deformace tvaru - malformace
 • děloha - uterus, metra
 • dispozice - dispositio
 • dítě - infans
 • dlaň - palma manus
 • dolní - inferior
 • dolní dutá žíla - vena cava inferior
 • dráždivost - excitabilita
 • duhovka - iris
 • dutina - cavitas
 • dutina ústní - cavum oris
 • dvanáctník - duodenum
 • dvojčata - gemini
 • dvojitý - duplex

H

 • hlava - caput
 • hlemýžč - cochlea
 • hlen - sputum, mucin
 • hnis - pus
 • hltan - pharynx
 • hluboký - profundus
 • horečka - febris
 • horní - superior
 • horní dutá žíla - vena cava superior
 • hráz - perineum
 • hrdlo děložní - cervix
 • hrozící - imminens
 • hrtan - larynx
 • hrtanová příklopka - epiglotis
 • hřbet nohy - dorsum pedis
 • hřbet ruky - dorsum manus
 • hrudník - pectus, thorax
 • CH

 • chámovod - ductus deferens
 • chodidlo - planta pedis
 • chodidlový - plantární
 • chocholík - trochanter (minor x major)
 • choroba - morbus
 • chmíří (jemné chloupky) - lanugo
 • chrupavka - cartilago
 • chrupavka štítná - cartilago thyroidea
 • chřipka - influenza
 • chudokrevnost - anemie
 • chybění vitamínu - avitaminoza
 • I

 • injekce - iniectio
 • intubace - intubacio
 • J

 • jáma podpažní - axilla
 • játra - iecur, hepar
 • jazyk - lingua
 • jazylka - os hypoideum
 • jed - venenum
 • jícen - oesophagus
 • K

 • kalichy ledvinové - calices renales
 • kámen - lapis
 • kanál tříselný - canalis inguinalis
 • kaz - caries
 • kladívko - malleus
 • klíční kost - clavicula
 • klk - villus
 • klk (část placenty) - kotyledon
 • klenba - kalva
 • kloub - artikulatio
 • kloub hlezenní - articulatio talocruralis
 • kloub kolenní - articulatio genus
 • kost křížo-kyčelní - artikulatio sacroiliaca
 • kloub kyčelní - articulatio coxae
 • kloub loketní - artikulatio cubiti
 • kloub ramení - articulatio humeri
 • kloub vřeteno-zápěstní - artikulatio radiokarpalis
 • klubíčko kapilár v kůře ledvin - glomerulum
 • koláč plodový - placenta
 • koleno - genu
 • komora - ventriculus
 • koncový - terminalis
 • končetina - extremitas, membrum
 • konečník - rectum
 • kost - os, ossis
 • kost čelní - os frontale
 • kost čichová - os etmoideale
 • kost hlezenní - talus
 • kost holení - tibia
 • kost jařmová - os zygomaticum
 • kost klíční - clavicula
 • kost klínová - os sphenoidale
 • kost kostrční - os coccygis
 • kost loketní - ulna
 • kost lýtková - fibula
 • kost nosní - os nasale
 • kost patní - calcaneus
 • kost patrová - os palatinum
 • kost pažní - humerus
 • kost radličná - vomer
 • kost slzná - os lacrimale
 • kost spánková - os temporace
 • kost stehenní - femur
 • kost temenní - os parietale
 • kost týlní - os occipitale
 • kost vřetenní - radius
 • kosti bérce - ossa cruris
 • kosti předloktí - ossa antebrachii
 • kostnatění - osifikace
 • kostra ruky - ossa manus
 • kotník - malleolus
 • kořen - radix
 • kovadlinka - incus
 • krev - sanguis
 • krev sražená - trombus
 • krevní - sanguinosus
 • krevní přenos - transfuze
 • krk - colum
 • krouživě - rotace
 • krvácení z dělohy - metrorhagie
 • krytí - tego
 • křeč - spasmus
 • křivice - rachitis
 • k trupu - proximální
 • kůstky zápěstní - ossa carpi
 • kůstky záprstní - ossa metacarpi
 • kůže - cutis, derma
 • kyčel - coxa
 • kýla - hernia
 • L

 • lačník - jejunum
 • lalok čelní - lobus frontalis
 • lalok spánkový - lobus temporalis
 • lalok temenní - lobus parietalis
 • lalok týlní - lobus occipitalis
 • lebka - cranium
 • lební spodina - baze
 • léčba - curatio
 • léčit - sano
 • léčitelný - sanabilis
 • ledvina - ren
 • lék - medicamentum
 • lékař - medicus
 • levá předsíň - atrium sinistrum
 • levá komora - ventriculus sinister
 • levý - sinister
 • lidský - humanus
 • líce - bucca
 • loket - cubitus
 • lomivost - fragilitas
 • lopatka - scapula
 • lupínek - fontanela
 • lýtko - sura
 • M

 • mandle - tonsilla
 • mandle hltanová - tonsilla pharyngea
 • malý - parvus
 • málo plodové vody - oligohydramnion
 • menstruace první - menarche
 • mezimozek - diencefalon
 • mezižeberní svaly - musculi intercostales
 • měchýř močový - vesica urinaria
 • mimoděložní - extrauterinas
 • mícha hřbetní - medulla spinalis
 • množení - reprodukce
 • moč - urina
 • močovod - ureter
 • močení - mictio
 • močení za 24 hodin - diuresa
 • mozek - encefalon, cerebrum
 • mozek koncový - telencephalon
 • mozek střední - mesencefalon
 • mozkové závity - gyri cerebri
 • mozkový plášť - cortex cerebralis
 • mozkový podvěsek - hypophysis cerebri
 • mrtvý - mortuus
 • N

 • nadbřišek - epigastrium
 • nadvarle - epididymis
 • nahrazování - kompenzace
 • nakažlivý - infectiosus
 • na stranu - laterální
 • natažení - extenze
 • natrávenina - chymus
 • narkóza - narcosis
 • nádor - tumor
 • nádor porodní (otok) - caput succedaneum
 • napětí - tonus, tenze
 • napětí zvýšené - hypertonus
 • nástroj - instrumentum
 • nástříh hráze - epiziotomie
 • natažení - extenze
 • natrávenina - chymus
 • nebezpečný - periculosus
 • nedostatečnost - incuficience
 • nedostatek kyslíku - hypoxie
 • nemluvnost - mutismus
 • nemoc - morbus
 • nemocnost - morbidita
 • nehet - unguis
 • neoperovatelný - inoperabilis
 • neprůchodnost střevní - ileus
 • nerv - nervus
 • nerv bloudivý - nervus vagus
 • nerv lícní - nervus facialis
 • nerv loketní - nervus ulnaris
 • nerv lýtkový - nervus peronaeus
 • nerv podpažní - nervus axillaris
 • nerv trojklanný - nervus trigeminus
 • nerv sedací - nervus ischiadicus
 • nerv středový - nervus medianus
 • nerv vřetenní - nervus radialis
 • nerv zrakový - nervus opticus
 • nervová křížová pleteň - plexus sacralis
 • nervová bederní pleteň - pleus lumbalis
 • nervová pažní pleteň - plexus brachialis
 • nestálost - labilita
 • nevolnost - nauzea
 • němota - mutismus
 • nitroděložní - intrauterinní
 • nitrožilní - intravenosus
 • noha - pes
 • nos - nasus
 • nosohltan - nasopharynx
 • O

 • obratel - vertebra
 • obratel první krční - atlas
 • obratel druhý krční - čepovec, axis
 • obratle bederní - vertebre lumbales
 • obratle hrudní - vertebre thoracicae
 • obratle kostrční - os coccygis
 • obratle krční - vertebre cervicales
 • obratle křížové - os sacrum
 • očistky - lochiae
 • oční důlek - orbita
 • oční koule - bulbus oculi
 • odchlípení - amotio
 • odchylka - aberace
 • odolnost - imunita
 • odtažení - abdukce
 • ohnutí - flexe
 • oko - olulus
 • okostice - periosteum
 • okysličování - oxidace
 • onemocnění - morbus
 • onemocnění těhotenské - gestóza
 • operace - operatio
 • opoždění ve vývoji - retardace
 • orgán - organum
 • osrdečník - perikardium
 • otok - edém
 • otvor - foramen
 • otylost - obesitas
 • ozubice - periodontium
 • P

 • pacient - patiens
 • palec - pollex
 • pajizévky - striae
 • paže - brachium
 • pánev - pelvis
 • pánvička ledvinová - pelvis renalis
 • páteř - spina dorsalis , columma
 • pevný - rigidní
 • pigmentové skvrny v obličeji těhotných - chloasma uterinum
 • plíce - pulmo
 • plod - fetus
 • ploténka meziobratlová - discus intervertebralis
 • pobřišnice - peritoneum
 • podbřišek - hypogastrium
 • podílení se - participace
 • podvaz - ligatura
 • podvyživenost - hypotrofie
 • pohrudnice - pleura
 • pochva - vagina
 • počínající - incipiens
 • pokožka - epidermis
 • porod - partus
 • porucha krevní srážlivosti - koagulopaie
 • postavení proti - oposice
 • poškození - laesio
 • poštěváček - clitoris
 • porušený - laesus
 • pot - sudor
 • potrat - abort
 • potrat zamlklý - missed abortion
 • prodloužená mícha - medulla oblongata
 • prohnutí páteře dozadu - kyfosa
 • prohnutí páteře dopředu - lordosa
 • prolínání vody membránou - osmóza
 • promodralý - lividní
 • pronikat - penetro
 • prs - mamma
 • prsní sval malý - musculus pectoralis minor
 • prsní svla velký - musculus pectoralis major
 • prst - digitus
 • průběh - decursus
 • průduška - bronchus
 • průdušinka - bronchiolus
 • průdušnice - trachea
 • předčasný - praecox
 • předklon - anteflexe
 • překotný - praecipitatus
 • přerušení těhotenství umělé - interrupce
 • předcházet - praeventio
 • předkožka - praepulium
 • předklon - anteflexe
 • předloktí - antebrachium
 • předsíň - atrium
 • přepážka - septum
 • přerušení - interruptio
 • převod - transfusio
 • přitahovač (sval) - adductor
 • přitažení - addukce
 • příznak - symptoma
 • pysky stydké - lania pudenti
 • R

 • rakovina - cancer
 • rána - vulnus, trauma
 • ret - labium
 • rodička - para
 • rohovka - cornea
 • rotace - rotatio
 • rozmnožování - reprodukce
 • rozpad červených krvinek - hemolýza
 • roztáhnutí - diastola
 • ruka - manus
 • Ř

 • řez - sectio
 • řezáky - dentes incisivi
 • S

 • samovolný - spontánní
 • sebevražda - suicidum
 • semeno - semen, spermie
 • sítnice - retina
 • skořepa nosní - concha
 • skrytý - occultus
 • sladký - dulcis
 • slezina - lien
 • slepé střevo - caecum
 • slina - saliva
 • slinění nadměrné - ptyalizmus
 • slinivka břišní - micter, pankreas
 • sliznice - mucosa
 • sliznice děložní - endometrium
 • sítnice - retina
 • slza - lacrima
 • smrt - mors
 • smrtelný - mortalis
 • smysl - sensus
 • snížené množství kyslíku - hypoxie
 • spála - scarlatina
 • spalničky - morbili
 • spánek - somnus
 • spodina lebeční - baze lební
 • spojivka - conjunctiva
 • spojka umělá nebo přirozená - anastomosa
 • spona stydká - symfýza
 • srdce - cor
 • srdečnice - aorta
 • stah - kontrakce
 • stažení - systola
 • steh - sutura
 • steh na děložním hrdle - cerclage
 • stehy nepravidelné - dystokie
 • sterilní - sterilis
 • stolička (zub) - molaris
 • střevo - intestinum
 • střevo tenké - intestinum tenue
 • svěrač - sphincter
 • sval - musculus
 • sval brániční - diaphragma
 • sval deltový - musculus deltoideus
 • sval dvojhlavý pažní - musculus biceps brachii
 • sval hýžčový velký - musculus glutaeus maximus
 • sval lýtkový trojhlavý - musculus triceps surae
 • sval trapézový - musculus trapezius
 • sval trojhlavý pažní - musculus triceps brachii
 • svalstvo orgánové - sympaticus
 • svalová povázka - fascie
 • svalovina děložní - myometrium
 • svalovina srdeční - myokard
 • svalovina děložní - myometrium
 • svaly krční šikmé - skaleny
 • svazek síňokomorový (Hissův) - fasciculus atrioventricularis
 • Š

 • šíje - cervix
 • škára - corium
 • škodit - noceo
 • škrob živočišný - glykogen
 • šlacha - tendo
 • šourek - scrotum
 • špičáky - dentes oaniny
 • T

 • tep - pulsus
 • teplota snížená - hypotermie
 • teplota zvýšená - hypertermie
 • tepna - arteria
 • tepna krční - arteria carotis
 • tepna kyčelní - arteria iliaca
 • tepna ledvinová - arteria renalis
 • tepna okružní - arteria mesenterica
 • tepna podklíčková - arteria subclavia
 • tepna pažní - arteria brachialis
 • tepna pupečníková - arteria umbilicalis
 • těhotenství - graviditas, gestace
 • tělo - corpus
 • teplý - calidus
 • tlak snížený - hypotenze
 • tlak zvýšený - hypertenze
 • topořivá část penisu - corpus cavernosum
 • tkáň - tela
 • tkáň kostní houbovitá - spongioza
 • tkáň kostní hutná - kompakta
 • tkáň výstelková - epitel
 • tmel (zubní cement) - cement
 • tuky - lipidy
 • tul - adeps
 • trup - truncus
 • tvar - forma
 • tvář - facies
 • tvorba mléka - laktace
 • tvrdý - durus
 • tračník přímý - colon transversum
 • tračník sestupný - colon descendens
 • tračník vzestupný - colon ascendens
 • trhlina - ruptura
 • trojčata - trimini
 • třenový zub - premolar
 • třes - tremor
 • třmínek - stapes
 • U

 • úd - membrum
 • ucho - auris
 • úchylka - deviatio
 • uložení - situs
 • úmrtnost - mortalita
 • ústa - os (oris)
 • ústní - oralis
 • uzliny míšní - spinální ganglia
 • uzliny mízní - nodi lymphatici
 • uzlík sinusový - nodus sinoatrialis
 • uzlík síňokomorový - nodus atrioventricularis
 • užívat - adbibeo
 • V

 • vada vrozená - malformace
 • vaječník - ovarium
 • vajíčko oplodněné - zygota
 • vajíčko uzrálé - oocyt
 • varle - testis
 • vaz tříselný - lig. inguinale
 • vazivo v okolí dělohy - parametrium
 • vazivová vrstva zevní - adventicia
 • vdechnutí - inspirace
 • vejcovod - tuba (uterina)
 • veliký - magnus
 • vitamín A - axeroftol
 • vitamín B1 - thiamin
 • vitamín B2 - riboflavin
 • vitamín B6 - pyridoxin
 • vitamín B12 - kobalamin
 • vitamín E - tokoferol
 • vitamín H - biotin
 • vnitřní - internus
 • voda - agua
 • vodorovně - ductio
 • vlas - capillus
 • vlastní - proprius
 • vlákno - fibrin
 • vlevo - sinister
 • vnímání - percepce
 • vnímání sebe - sebereflexe
 • vpravo - dexter
 • vrátník - pylorus
 • vrozený - congenitus
 • vřed - ulcus
 • vstřebávání - resorpce
 • vtáčení - pronace
 • výběžek červovitý - processus
 • vyléčitelný - sanabilis
 • vyloupnutí - enukleace
 • vylučování - exkrece, sekrece
 • vymknutí - luxace
 • vyprazdňování střev - defekace
 • vyšetřovat - examino
 • vyšetření poslechem - auskultace
 • vyšetření pohmatem - palpitace
 • výběrový - selektivní
 • výdech - expirace
 • vývod jaterní - ductus hepaticus
 • vývod slinivky břišní - ductus pankreaticus
 • vývoj oplodněného vajíčka (časný) - blastogeneze
 • vývoj plodu - fetogeneze
 • vývoj pohlavních mužských buněk - spermatogeneze
 • významný - signifikantní
 • výživa - alimentum
 • vzhed - habitus
 • vzpomínání - retrospektiva
 • Z

 • zadržení dechu - apnoe
 • zadržení varlat - kryptorchismus
 • zahnízdění vajíčka - nidace
 • zakřivení - curvatura
 • zakřivený - curvus
 • zaškrcení - strangulace
 • zavodnění - rehydratace
 • zácpa - obstipace
 • základní - bazální
 • záklon - retroflexe
 • zánět - inflammatio
 • zánět prsu - mastitis
 • zárodek - embryo
 • zdvihač hlavy - musculus sternocleidomastoideus
 • zevní - externus
 • zlomenina - fraktura
 • zub - dens
 • zubní lůžko - alveolus
 • zuby třenové - dentes praemorales
 • zvuk - sonus
 • snížené množství cukru v krvi - hypoglikemie
 • zvracení - emesis
 • zvýšené množství cukru v krvi - hyperglikemie
 • Ž

  • žalud - glans penis
  • žaludek - gaster
  • žaludek - ventriculus
  • žaludeční zakřivení - kurvatura (major x minor)
  • žebro - costa
  • žena - femina
  • žíla - vena
  • žíla vrátnicová - vena portae
  • žíla pupečníková - vena umbilicalis
  • žíla rozšířená - varix
  • život - vita
  • žízeň - sitis
  • žláza - glandula
  • žláza mléčná - glandula mammaria
  • žláza slzná - glandula lacrimalis
  • žláza podčelistní - glandula submandibularis
  • žláza podjazyková - glandula sublingualis
  • žláza pohlavní - gonada
  • žláza příušní - glandula parotis
  • žlázy měchýřkovité - glanduae vesiculosae
  • žluč - bilis, chole
  • žlučník - vesica fellea, biliaris
  • žlučníkový vývod - ductus cysticus
  • žlučové barvivo - bilirubin
  • žlučové barvivo zelené - biliverdin
  • žlučovod - ductus choledochus
  • žvýkač - masseter