Studijní materiály

Najdete zde studijní materiály z maturitních i nematuritních oborů.


Chirurgie

Lékařský obor, který léčí nemoce a úrazy operativně manuálním a instrumentálním ošetřením.

Vnitřní lékařství

Zabývá se diagnózou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých.

Neurologie

Medicínské odvětví zabývající se diagnózou, léčbou a prevencí nemocí a poruch centrální nervové soustavy (mozek, mícha), periferní nervové soustavy (nervy) a kosterních svalů.

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného a zdravého člověka v péči o jeho zdraví.

Pediatrie

Dětské lékařství je obor vnitřního lékařství zabývající se péčí o zdraví kojenců, dětí a mladistvých.

Psychiatrie

Lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných.

Psychologie

Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí.

Somatologie

Nauka o struktuře a funkci lidského těla. Shrnuje základní poznatky z anatomie, histologie, embryologie, biologie, biochemie a fyziologie.

Urologie

Urologie je medicínský obor, který se zabývá onemocněními močového ústrojí, mužských pohlavních orgánů, nadledvin a retroperitonea.