Chirurgie

Chirurgie je pojem pocházející ze starořeckého termínu cheirourgia, vzniklého kombinací slov cheir (ruka) a ergein (pracovat). Je to lékařský obor, který léčí nemoce a úrazy operativně manuálním a instrumentálním ošetřením.